Dr n. med. Maciej Żarow


- Absolwent Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie

- Praca doktorska na temat badań techniki inlay/onlay

- Specjalizacja ze stomatologii zachowawczej z endodoncją

- Autor ponad 50 publikacji naukowych

- Członek prestiżowej włoskiej grupy badawczej w zakresie stomatologii odtwórczej „Style Italiano”, prowadzi wykłady na wielu międzynarodowych kongresach i kursach

- Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Krakowie, a od 13 lat Centrum Kształcenia Podyplomowego Dentist

-  Autor książki „EndoProtetyka. Przewodnik dla praktyki” Wyd. Kwintesencja 2013 r.

-  We wrześniu 2014 r. został nominowany na Profesora wizytującego Uniwersytetu w Chieti (Włochy