Dr Alessandro Conti

Absolwent Uniwersytetu w Pavia. Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Pavii (Wydział Stomatologi Odtwórczej).
Prowadził kursy i kongresy zarówno we Włoszech , jak i za granicą. 
Autor publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach stomatologicznych. 
Aktywny członek Włoskiej Akademii Stomatologii Estetycznej;
Członek Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej;
Ambasador Brytyjskiej Akademii Stomatologii Mikroskopowej.