"Estetyka i precyzja w wypełnianiu zębów bocznych, czyli nowy wymiar codziennej praktyki" - kurs praktyczny na modelach

Prowadzenie: dr Maxim Stosek (Słowacja)
Godziny: 10.00 - 17.00
Koszt uczestnictwa: 1490 zł 

dr Maxim Stosek

 

Część teoretyczna:

 •  Analiza anatomiczna zębów bocznych i jej wpływ na końcowy efekt estetyczny oraz funkcjonalny
 • Szczegóły morfologiczne zębów bocznych - kształt wewnętrzny
 • Techniki modelowania wypełnień w odcinku bocznym i ich porównanie
 • Formy opracowania ubytku
 • Procedury adhezyjne
 • Kiedy metoda bezpośrednia, a kiedy już pośrednia
 • Perfekcyjny punkt styczny - szczęśliwy pacjent, szczęśliwa brodawka
 • Różne systemy matryc sekcyjnych


Część praktyczna:

 • Różne odbudowy - różne techniki - perfekcyjne punkty styczne
 • Technika wypełniania małych ubytków
  • odbudowa ubytku I klasy w zębie przedtrzonowym
 • Technika wypełniania średnio rozległych i rozległych ubytków 
  • odbudowa ubytku klasy II w zębie przedtrzonowym
 • Technika wypełniania oraz odbudowy guzka
  • odbudowa ubytku MOD w zębie trzonowym

.

Za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne oraz certyfikat.


Zgłoszenia należy dokonywać drogą telefoniczną 517 322 233  mailową edu@micerdent.pl lub poprzez wysłanie formularza.
Tytuł maila: "Estetyka i precyzja w zębach bocznych - Imię i nazwisko uczestnika"
Po potwierdzeniu dostępności miejsca prosimy o dokonanie wpłaty z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska uczestnika


Numer konta:

Micerdent Materiały Stomatologiczne

ul. Fabryczna 8/31 00-446 Warszawa

26 1750 0012 0000 0000 2006 8353

Raiffeisen Bank