EFP – Estetyka, funkcja, postura

III stopniowy Masterkurs we współpracy z Uniwersytetem w Chieti

II Etap:
ADDYCYJNA ODBUDOWA PROTETYCZNA STARTYCH ZĘBÓW
- ZACHOWAWCZA METODA DO UZYSKANIA ESTETYCZNYCH I OKLUZYJNYCH ODBUDÓW BEZ PREPARACJI

Temat: Addycyjna odbudowa protetyczna startych zębów- zachowawcza metoda do uzyskania estetycznych i okluzyjnych odbudów bez preparacji
Prowadzący:
Prof. Camillo D'Arcangelo (WŁOCHY)
Miejsce:
Warszawa
Termin:
13-14 grudnia 2019 r.

W ostatnich latach większość procedur protetycznych podległa głębokim zmianom na skutek rozwoju technik adhezyjnych. Z drugiej strony liczba pacjentów ze stwierdzonym starciem zębów (bruksizm, zaciskanie zębów, bulimia etc) dramatycznie wzrosła. Współcześnie, tak zwane odbudowy “addycyjne” umożliwiają odtworzenie utraconych struktur zęba bez uszkadzania pozostałych twardych tkanek zęba. Tradycyjne procedury protetyczne powinny zatem zostać określone jako “resekcyjne” ze względu na fakt, iż wymagają znacznego poświęcenia twardych tkanek zęba w obrębie wykonywanej preparacji nawet w przypadku odbudowy pojedynczych zębów.

Techniki “Addycyjne” wykazują szereg korzyści w porównaniu do technik “resekcyjnych” zwłaszcza w przypadku odbudowy startych zębów. Umożliwiają maksymalne zachowanie twardych tkanek, co przekłada się na zdecydowanie lepsze właściwości fizyczne zarówno w przypadku pojedynczych odbudów, jak i zachowania równowagi okluzyjnej, często zapobiegając leczeniu endodntycznemu, jako dalszej konsekwencji. Pozwalają uniknąć powikłań periodontologicznych ponieważ granice uzupełnienia są umiejscowione w bezpiecznym obszarze naddziąsłowym, są również łatwiejsze i szybsze w wykonaniu. Mają lepsze rokowania długoterminowe, a zarazem niższy koszt wykonania.
Wszystkie etapy procedur klinicznych, niezbędnych do wykonania odbudowy “addycyjnej” w warunkach zwyczajowej odbudowy, jak również odbudowy okluzyjnej zostaną szczegółowo przedstawione “krok po kroku”.

Kurs wpisany jest do Bazy Usług Rozwojowych. Dzięki temu istnieje możliwość dofinansowania kursu nawet do 80% w zależności od województwa.

Link do Bazy Usług Rozwojowych

Tematyka kursu obejmie:

- Odtworzenie fizjologicznego balansu okluzyjnego oraz wysokości pionowej zwarcia VDO
- Techniki bezpreparacyjne lub minimalnie inwazyjnej preparacji zębów
- Procedury adhezyjne ze wskazaniem kryteriów wyboru pomiędzy techniką total-etch a systemami      samowytrawiającymi
- Wykonanie odbudowy
- Procedury cementacyjne
- Opracowanie ostateczne i polerowanie
- Długoterminowe utrzymanie prac

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

DZIEŃ 1 - sesja teoretyczna

 • Przyczyny starcia zębów?
 • Jak spełnić oczekiwania pacjentów ze startymi zębami pod względem estetyki i funkcji, zachowując lub odtwarzając właściwy balans okluzyjny
 • Właściwa droga do odtworzenia pionowej wysokości zwarcia VDO u pacjentów ze starciem
 • Koncept protetyki “Addycyjnej”
 • Zalety protetyki “Addycyjnej” w porównaniu do tradycyjnej


ANTERIOR - odcinek przedni 

 • Analiza estetyczna i przygotowanie planu leczenia
 • Analiza tkanek miękkich w aspekcie estetycznym
 • Między kompozytem, a porcelaną - materiały do odbudowy, kryteria wyboru
 • Techniki Wax-up oraz Mock-up
 • Minimalnie inwazyjna preparacja pod licówki kompozytowe oraz ceramiczne: zasady I techniki
 • Licówki bezpreparacyjne (CH additive veneers): zasady i techniki wykonania
 • Procedury adhezyjne:kryteria wyboru pomiędzy metodą    “total-etch”, a systemami samowytrawiającymi
 • Pobieranie wycisku: techniki i materiały
 • Procedury osadzania: wybór właściwej techniki I materiału
 • Etapy kliniczne efektywnego opracowania ostatecznego i polerowania
 • Kompozytowe licówki podniebienne: kiedy i dlaczego
 • Odtworzenie i utrzymanie profilu dziąsłowego w czasie


POSTERIOR - odcinek boczny
 

 • Ocena warunków okluzyjnych i tworzenie planu leczenia
 • Koncepcja “Balansu Okluzyjnego”
 • Między kompozytem, a porcelaną - materiały do odbudowy, kryteria wyboru
 • Minimalnie inwazyjna preparacja pod onlaye i overlaye kompozytowe: zasady i techniki
 • Procedury adhezyjne:kryteria wyboru pomiędzy metodą     “total-etch”, a systemami samowytrawiającymi
 • Pobieranie wycisku: techniki i materiały
 • Jak uzyskać precyzję I estetykę prac z laboratorium                           w gabinecie : kompozytowe onlaye i overlaye
 • Procedury osadzania: wybór właściwej techniki I materiału
 • Etapy kliniczne efektywnego opracowania ostatecznego i polerowania
 • Utrzymanie i “rekondycjonowanie” odbudów w długim okresie

DZIEŃ 2 - sesja praktyczna

 • Stabilizacja nowej pozycji okluzyjnej przy użyciu EFP FIXED BITES
 • Zacementowanie EFP FIXED BITES
 • Wykonanie podścielenia kompozytowego EFP FIXED BITES
 • Sprawdzenie oklizji I ocena ruchów funkcyjnych żuchwy z EFP FIXED BITES

ANTERIOR - odcinek przedni

 • Licówki, jako rozwiązanie estetyczne: analiza kształtu I koloru
 • Minimalnie inwazyjna preparacja przy wykonywaniu licówek
 • Bezpreparacyjne licówki addycyjne : CH additive veneers,
 • Licówki okluzyjne
 • Przygotowanie powierzchni zęba przed procedurą osadzania pracy
 • Przygotowanie powierzchni licówki przed procedurą adhezyjnego osadzania
 • Procedury adhezyjne
 • Cementowanie adhezyjne
 • Opracowanie ostateczne I polerowanie


POSTERIOR - odcinek boczny

 • Stadium przypadku
 • No-prep oraz minimlanie inwazyjna preparacja
 • Cementowanie prac typu onlay
 • Pobieranie wycisku
 • Jak uzyskać precyzję I estetykę prac z laboratorium w gabinecie : kompozytowy onlay
 • Kontrola okluzji
 • Opracowanie ostateczne I polerowanie

PLAN SPOTKANIA I dzień 13.12.2019 r.:

10.00 - 11.30 Część teoretyczna

11.30 - 11.40 Przerwa

11.40 - 13.10 Część teoretyczna

13.10 - 13.50 Przerwa

13.50 – 15.50 Część teoretyczna

15:50 -16:00 Przerwa

16:00 – 18:00 Część teoretyczna

 


PLAN SPOTKANIA II dzień 14.12.2019 r.:

10.00 - 11.30 Część praktyczna

11.30 - 11.40 Przerwa

11.40 - 13.10 Część praktyczna

13.10 - 13.50 Przerwa

13.50 – 15.50 Część praktyczna

15:50 -16:00 Przerwa

16:00 – 18:00 Część praktyczna

18:00 – rozdanie certyfikatów


Koszt: 5490 zł

Za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne oraz certyfikat


Zgłoszenia:
tel.: 517 322 233
e-mail:
edu@micerdent.pl 

Po potwierdzeniu dostępności miejsca prosimy o dokonanie wpłaty z podaniem imienia i nazwiska uczestnika


Numer konta:

Micerdent Materiały Stomatologiczne
ul. Fabryczna 8/31 00-446 Warszawa
26 1750 0012 0000 0000 2006 8353
Raiffeisen Bank

Formularz Zgłoszeniowy
w treści formularza nalezy wpisać
"EFP Etap II". Imię i nazwisko