Temat:  Codzienna stomatologia w odcinku bocznym - funkcjonalna i estetyczna. 
Planowanie i wymiana starych wypełnień za pomocą odbudów bezpośrednich, półpośrenich i pośrednich

Prowadząca: lek. dent. Joanna Chodorowska

Miejsce: Warszawa
Termin kursu: 
20 lipca 2019 r. - dostępne wolne miejsca

Praktyka stomatologiczna to nie tylko wymagające odbudowy estetyczne, licówki czy korony.
Codziennością wielu dentystów jest tradycyjne leczenie próchnicy, a także wymiana starych, nieszczelnych i częściowo startych wypełnień.
Czy jednak wymiana takich wypełnień bez szerszego planu, a jedynie wypełnienie za wypełnienie nie powoduje efektu błędnego koła w postaci dalszych koniecznych korekt nowych wypełnień? dostosowywania ich wysokości do tych starych, itd.? 
W czasie mojego kursu przedstawione zostanie szczegółowe planowanie kompleksowego leczenia zachowawczego "krok po kroku", a także wskazania do bardziej zaawansowanych planów leczeń i rehabilitacji estetyczno-funkcjonalno-posturalnej.


Plan szkolenia:
Część teoretyczna z elementami "hands on"  (9:00 - 13:50 - w tym przerwa kawowa i lunch)
Kompleksowe badanie Pacjenta -  badanie wewnątrzustne i zewnątrzustne, wstęp do badania EFP m.in. badanie mięśni żucia, mięśni posturalnych i związanych z tmj, zaburzeń w obrębie tmj

 

1. Badanie na Pacjencie wewnątrz i zewnątrzustne
2. Wskazania i różnicowanie wskazań do leczenia zachowawczego, kompleksowej rehabilitacji estetyczno-funkcjonalno-posturalnej
3. Planowanie etapów leczenia zachowawczo-odtwórczego (rozplanowanie wizyt), elementy współpracy z laboratorium
4. Instrumentarium „must have"

Część druga "hands on" (13:50 - 18:00 - w tym przerwa kawowa)

1.Planowanie czasu / praca na modelach 3D
2. Postępowanie kliniczne (preparacja - odbudowy bezpośrednie - półpośrednie - pośrednie)
3.Praca na modelach, wykonanie odbudowy zębów bocznych w 1 ćwiartce metodą półpośrednią i bezpośrednią 
- technika, 
- dobór materiału, 
- odbudowa, 
- cementowanie, 
- polerowanie, 
- kontrola zgryzowa


Podsumowanie i dyskusja 


Koszt: 1490 zł.
Za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne.

Istnieje możliwość dofinansowania kursu, wejdź w zakładkę DOFINANSOWANIE 

Zgłoszenia należy dokonywać:
tel.: 517 322 233 
e-mail: edu@micerdent.pl 

Po potwierdzeniu dostępności miejsca prosimy o dokonanie wpłaty z podaniem imienia i nazwiska uczestnika

Numer konta:

Micerdent Materiały Stomatologiczne
ul. Fabryczna 8/31 00-446 Warszawa
26 1750 0012 0000 0000 2006 8353
Raiffeisen Bank

Formularz Zgłoszeniowy
w treści formularza należy wpisać:
"Codzienna stomatologia w odcinku bocznym". Imię i nazwisko.