Stomatologia to nie tylko Twoja praca, ale także pasja życiowa? Ciągle nurtują Cię nowe pytania? Kompozyt to Twój "chleb powszedni"? Chcesz wiedzieć jak spełniać się zawodowo, osiągając jednocześnie sukces finansowy? 

Wybierz się na ART OF COMPOSITE - imprezę "skrojoną na miarę" potrzeb wymagających stomatologów, Pasjonatów estetyki kompozytowej. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych wykładowców, wybitnych specjalistów - Mistrzów kompozytu.


Czwarta edycja spotkania poświęcona będzie zagadnieniom ESTETYKA - FUNKCJA - POSTURA. Gościem specjalnym tegorocznej edycji ART OF COMPOSITE będzie współtwórca materiału Enamel HRi Function - Prof. Camillo D'Arcangelo. Wśród wykładowców również: Alessandro Conti (Włochy), Alexander Fetsych (Ukraina), Dorota Stankowska, Joanna Chodorowska.

Program konferencji 25.11.2017

9:30 – 11:30 –  Dr Alessandro Conti „Od pojedynczej do rozległej odbudowy kompozytowej-synergia między stomatologią zachowawczą, a protetyką."

Współczesne materiały i techniki umożliwiają wykonanie odbudów całkowitych              i częściowych bez podbudowy metalowej, metodą bezpośrednią i pośrednią, tworząc platformę współpracy między stomatologią zachowawczą i protetyką. Dobra estetyka    i funkcjonalna rehabilitacja rozpoczyna się od poprawnej analizy diagnostycznej pacjenta i planowania wszystkich klinicznych i laboratoryjnych procedur. Podczas wykładu przedstawione zostanie jak osiągnąć balans pomiędzy biologią, estetyką i funkcjonalnością w podejściu minimalnie inwazyjnym, tak, aby uniknąć niepowodzeń.

11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa

11:45 – 13:15 –  Dr Alexander Fetsych „Life changing dentistry. Uśmiech idealny- jak go zaplanować i stworzyć."

Wykład poświęcony będzie projektowaniu i tworzeniu nowej estetyki uśmiechu pacjenta. Dostępne dotychczas programy do projektowania uśmiechu cyfrowego pozwalają na wstępne określenie i zobrazowanie zmian koniecznych do uzyskania lepszej estetyki. Szczegółowo przedstawione zostaną zasady estetyki w ujęciu indywidualnym, jak wybrać nowe kształty i obliczyć wymiary "nowych" zębów. Na podstawie przypadków klinicznych omówiona zostanie procedura tworzenia nowego uśmiechu przy użyciu materiału kompozytowego tj. cyfrowe projektowanie, minimalnie inwazyjne preparacje, procedury adhezyjne, tworzenie mikro i makro anatomii oraz polerowanie.

13:15 – 14:00 – Lunch

14:00 – 16:00 – Prof. Camillo D’Arcangelo   „Minimalnie inwazyjne rehabilitacje kompozytowe metodą addycyjną w leczeniu okluzyjno- estetyczno- posturalnym."

W ostatnich latach procedury protetyczne uległy znaczącej zmianie na skutek rozwoju technik adhezyjnych. Nowoczesne materiały i procedury adhezyjne umożliwiają łatwe osiągnięcie znakomitych rezultatów estetycznych w sposób minimalnie inwazyjny. Obecnie podobnie proste jest osiągnięcie takich samych rezultatów estetycznych w terapii okluzyjnej przy użyciu tych samych materiałów i technik. W trakcie wykładu krok po kroku omówione zostaną wszystkie procedury kliniczne, niezbędne przy minimalnie inwazyjnych odbudowach w protetyce addycyjnej. Ponadto przedstawione zostaną procedury postępowania w przypadku rehabilitacji całkowitej pacjentów z parafunkcjami i zaburzeniami stawów skroniowo- żuchwowych z zastosowaniem protetycznych uzupełnień addycyjnych, celem uzyskania leczenia w obszarach estetyczym, okluzyjnym i posturalnym.

16:00 – 17:00 – Dr  Joanna Chodorowska „Leczenie pacjentów z problemami okluzyjno - posturalnymi metodą EFP – doświadczenia własne."

Nowe szersze spojrzenie na zaburzenia okluzji uwzględniające odbudowę startych zębów, a także analizę zaburzeń postury pacjenta. Przedstawione zostaną kliniczne doświadczenia, obserwacje oraz założenia metody "EFP" - ESTETYKA FUNKCJA POSTURA. Zaprezentowane zostaną przypadki kliniczne pacjentów, którzy z powodzeniem przeszli rehabilitację posturalno- funkcjonalną.

17:00 – 17:15 – Przerwa kawowa

17:15 – 18:45 – Dr Dorota Stankowska "Wypełnienia kompozytowe zębów bocznych metodą bezpośrednią i pośrednią- współpraca między gabinetem stomatologicznym i laboratorium protetycznym."

Współczesne materiały i metody umożliwiają wykonanie odbudów w odcinku bocznym zarówno metodą bezpośrednią, jak i pośrednią. Podczas wykładu przedstawiony zostanie sposób na dobrą współpracę między dentystą a technikiem dentystycznym, który pozwala na szybsze i lepsze efekty prac protetycznych. Omówiony zostanie protokół postępowania kliniczno- laboratoryjnego wykonywania nakładów tłoczonych   i modelowanych ręcznie (inlay'e, onlay'e i overlay'e kompozytowe) oraz fotorelacja z postępowania laboratoryjnego o klinicznego w rehabilitacji implantologicznej typu 

all- on-4/6-Ti/kompozyt.

18:45 – 19:15 –Dr Dawid Pisuk „Odbudowy kompozytowe w odcinku przednim – prezentacja przypadków klinicznych”


Firma Micerdent finansuje część kosztów uczestnictwa w konferencji, dzięki czemu kwota, którą inwestujecie Państwo w udział w spotkaniu jest wyjątkowo atrakcyjna. Warto skorzystać z takiej okazji :)


Koszt uczestnictwa: 890 zł;

Data spotkania: 25 listopada 2017

Miejsce spotkania: WARSZAWA, SOUND GARDEN HOTEL,

                              ul. Żwirki i Wigury 18

UWAGA!

24 listopada 2017 odbędzie się SEMINARIUM PRZEDKONGRESOWE:

maximbelogradjpg

"MicroVisionComposite Bezpośrednie odbudowy kompozytowe w odcinku przednim oraz półpośrednie licówki kompozytowe. Wykład + pokaz demonstracyjny" - Maxim Belograd

Koszt uczestnictwa w seminarium: 650 zł

      Seminarium przedkongresowe + Konferencja
1400zł
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - KONFERENCJA AOC

W formularzu należy zamieścić poniższe informacje:

- imię i nazwisko

- numer kontaktowy

- NIP

- numer PWZ

- tytuł, jaki ma się znaleźć na certyfikacie (lek. dent. / lek. stom. / dr n. med.)

.

Bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji ART OF COMPOSITE może nastąpić tylko w przypadku złożenia jej na nie mniej niż 10 dni roboczych.