"Kompleksowa estetyka kompozytowa - od wypełnień po licówki" - kurs praktyczny na modelach

Prowadzenie: dr Maxim Stosek (Słowacja)
Godziny: 10.00 - 17.00
Koszt uczestnictwa: 1490 zł 

dr Maxim Stosek

 

Część teoretyczna:

 • Analiza anatomiczna zębów przednich w korelacji do końcowego efektu estetycznego
 • Kształt zębów jako podstawowy czynnik warunkujący estetykę
 • Analiza kolorystyczna zębów przednich
 • Jak "budować" kolor z kompozytu?
 • Techniki warstwowania "krok po kroku":
  • technika uproszczona
  • technika Master - oryginalna technika dr Lorenzo Vaniniego
 • Kosmetyczne formy preparacji - jak uniknąć widocznej granicy?
 • Naturalna struktura powierzchni bez tajemnic
 • Odbudowa estetyczna ubytku klasy IV
 • Licówka kompozytowa - różne techniki - bezpośrednio, pośrednio, półpośrednio


Część praktyczna:

 • Odbudowa ubytku IV klasy siekacza centralnego
 • Wykonanie licówki kompozytowej
 • Odtwarzanie indywidualnych cech charakterystycznych dla danego zęba (plamki, przebarwienia, pęknięcia)


.

Za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne oraz certyfikat.


Zgłoszenia należy dokonywać drogą telefoniczną 517 322 233 , mailową edu@micerdent.pl lub poprzez wysłanie formularza.
Tytuł maila: "Kompleksowa estetyka kompozytowa - Imię i nazwisko uczestnika"
Po potwierdzeniu dostępności miejsca prosimy o dokonanie wpłaty z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska uczestnika


Numer konta:

Micerdent Materiały Stomatologiczne

ul. Fabryczna 8/31 00-446 Warszawa

26 1750 0012 0000 0000 2006 8353

Raiffeisen Bank